وبلاگ

خانه / وبلاگ

تجربه مشتری هر آنچه باید در مورد «تجربه مشتری» بدانید

به آخرین تجربه خوشی که به عنوان مشتری داشته‌اید فکر کنید. به خاطر بیاورید که این تجربه چه حسی در شما به جای گذاشت؟ حال به آخرین تجربه بدتان به عنوان مشتری فکر کنید. «تجربه مشتری» حس و حالی کلی است که مشتریان از برخورد با تمام جنبه‌های برند شما کسب می‌کنند. این تجربه در برداشت و قضاوت مشتری از برندتان و درنهایت در تمام عوامل موثر در کسب‌وکارتان من‌جمله سود نهایی تاثیر می‌گذارد.

1400/06/29